Trang chủ » Shop » TRUNG QUỐC: BẮC KINH – TÔ CHÂU – HÀNG CHÂU – THƯỢNG HẢI

TRUNG QUỐC: BẮC KINH – TÔ CHÂU – HÀNG CHÂU – THƯỢNG HẢI

TRUNG QUỐC: BẮC KINH – TÔ CHÂU – HÀNG CHÂU – THƯỢNG HẢI

Điểm khởi hành: Hà Nội

Thời gian: 7 ngày 6 đêm

Ngày khởi hành: Thứ 6 hàng tuần

Giá : 16.990.000 đ