Trang chủ » Shop » ẤN ĐỘ – NEPAN: Theo dấu chân Phật chiêm bái 4 Thánh Tích Phật Giáo

ẤN ĐỘ – NEPAN: Theo dấu chân Phật chiêm bái 4 Thánh Tích Phật Giáo

ẤN ĐỘ – NEPAN: Theo dấu chân Phật chiêm bái 4 Thánh Tích Phật Giáo

Điểm khởi hành: Hà Nội

Thời gian: 9 ngày 8 đêm

Ngày khởi hành: Thứ 6 hàng tuần

Giá : 33.900.000 đ